PC əlavələri

  • YIHOO PC(Polycarbonate) additives

    YIHOO PC (Polikarbonat) əlavələri

    Polikarbonat (PC) molekulyar zəncirdə karbonat qrupu olan bir polimerdir. Ester qrupunun quruluşuna görə alifatik, aromatik, alifatik - aromatik və digər növlərə bölünə bilər. Alifatik və alifatik aromatik polikarbonatın aşağı mexaniki xüsusiyyətləri onların mühəndislik plastiklərində tətbiqini məhdudlaşdırır. Sənayedə yalnız aromatik polikarbonat istehsal edilmişdir. Polikarbonat quruluşunun xüsusiyyətlərindən ötəri, PC beş mühəndislik plastiki arasında ən sürətli böyümə sürətinə sahib ümumi mühəndislik plastikləri halına gəldi.

    PC ultrabənövşəyi işığa, güclü qələvilərə və cızıqlara davamlı deyil. Uzun müddət ultrabənövşəyi şüalara məruz qaldıqda sarıya çevrilir. Buna görə dəyişdirilmiş əlavələrə ehtiyac çox vacibdir.