Ümumi plastik əlavələr

  • YIHOO General plastics additives

    YIHOO Ümumi plastik əlavələr

    Polimerlər müasir həyatın demək olar ki, bütün sahələrində bir zərurətə çevrildi və istehsal və emaldakı son nailiyyətlər plastikdən istifadəni daha da genişləndirdi və bəzi tətbiqlərdə polimerlər hətta şüşə, metal, kağız və ağac kimi digər materialları da əvəz etdi.